TIM MENU från TIM i Italien
Det smartaste GSM-kortet i hela GSM-världen.
Detta kort är det kort som satte igång vågen av de populära förbetalda GSM SIM-korten. Den italienska operatören Telecom Italia Mobile (TIM) har, sedan presentationen av deras kort i september 1996, varit den ledande GSM-operatören vad gäller utveckling av innovativa förbetalda GSM SIM-kort.
Kortets giltighetstid är max 12 månader efter aktivering eller påfyllning, vilket gör det meningsfullt att behålla kortet till nästa Italienresa. Och eftersom man delvis kan använda kortet utomlands kan man ha det utanför Italien för att ta emot samtal.
Om kortet är kopplat till ett giltigt kreditkort, kan man också använda det fullt ut i roaming i andra nät, men då måste man vara bosatt i Italien.
Priset för startpaketet är 100.000ITL (ca 460SEK). Det består av ett SIM-kort och samtal till ett värde av 50.000ITL (ca 230SEK). Med i paketet finns också prislista för inlandssamtal, manual på italienska, PIN1-, PUK1-, PIN2- samt PUK2-koder.
Kortet kan laddas på flera olika sätt. Antingen köper man en kupong för 50.000ITL eller besöker en auktoriserad TIM-återförsäljare och laddar kortet där, i steg om 50.000ITL. Slutligen kan man fylla på kortet med ett registrerat kreditkort. Man får betala en "laddningsavgift" på 10.000ITL var gång man laddar kortet. Ganska unikt i GSM-världen.
De senaste ändringarna på detta redan mycket väl fungerande kort är:
.
Det fanns tidigare fem olika typer av kortet, men dessa har bytts mot en enda typ, kallad TIM MENU. Detta kort har samma taxa hela dygnet, 560ITL (ca 2.60SEK).
.
Det finns numera sex tillägg att välja från, av vilka ett är gratis. Om man är intresserad av ett andra, betalar man 20.000ITL/år (92SEK). Dessa tillägg är::
.
Inom TIMs nät: 190 lire/min, hela dygnet
Week-end: 190 lire/min, hela dygnet
Natt: 190 lire/min alla dagar 22.30-08.00 Lokalt: 280 lire/min, hela dygnet till det fasta nätet inom zonen du är i.
Kväll: 280 lire/min, mån - fre 18.00-08.00 
Tre: 150 lire/min till tre utvalda nummer

Det finns 2 ytterligare tillägg. Det som skiljer dessa är att de inte går att kombinera med något annat samt att de alltid kostar 10.000 lire att byta till.

Autoricaricabile som laddar upp saldot vid inkommande samtal!!!

Long som är specialkomponerat för att vara billigast vid långa samtal.

Internationella samtal är tillåtna, se prisexempel nedan. Ta emot och sända SMS går bra. En avancerad SMS-tjänst finns tillgänglig, kallad ScripTIM. Kortet kan användas i roaming för att ta emot samtal och SMS i andra länder.
Det finns också kompletta telefonpaket med tillhörande kort. Dessa paket heter TIMMY. Telefonerna är inte låsta till TIMs egna SIM-kort. 
Det är lönande att köpa ett TIM kort som besökare i landet om man tänker sig att ringa mycket under besöket. Att ta emot samtal är ju dessutom kostnadsfritt. Ett samtal till Sverige är betydligt billigare än ett svenskt GSM-kort i roaming. Se priserna nedan.
.
Vi har testat kortet många gånger sedan det började marknadsföras. Kortet fungerade mycket bra. Detta kort kan vi absolut rekommendera.
.
Prisexempel på samtalskostnader per minut (i italienska lire)
.
TIM MENU
Påfyllning av kortet
10.000 (46SEK)
Kontroll av saldot
gratis
Inlandssamtal alla dagar, dygnet runt
560 (2.60SEK)
Samtal till Europa, Kanada, USA
1080 (5.00SEK)
Samtal till Australien, Nya Zealand, Japan, Singapore
3658 (17.00SEK)
Samtal till Brasilien, Indonesien, Israel, Kina, Sydafrika
4690 (21.60SEK)
Samtal till Armenien, Bolivia, Chile, Förenade Arabemiraten
5542 (25.50SEK)