SMS, textmeddelanden till och från GSM-telefoner


Har ni några synpunkter, önskemål eller förslag, sänd ett email till oss: OsbyMikro