Short Message Service

Vad är Short Message Service?

Fax och dataöveföring känner de flesta till från det fasta telenätet. GSM-näten erbjuder dessutom en praktisk tjänst kallad SMS (Short Message Service) på svenska ungefär "kort meddelande tjänst". Som namnet visar är det en tjänst att sända korta textmeddelanden direkt till en GSM mobiltelefon. Detta går att göra utan någon extrautrustning. En modern mobiltelefon är allt som behövs. Ett SMS är p g a de låga kostnaderna ofta ett bra alternativ till ett samtal.

Texter upp till 160 tecken per sms eller sms-del.

Maximalt 160 tecken eller 140 byte får plats i ett sådant meddelande. Ofta finns också möjligheter till länkade SMS, vilket då ger ett meddelande längre än 160 tecken. Man betalar då för varje del av SMSet. Man skiljer mellan SMS-MT (mobile terminated) som sänds till en mobiltelefon och SMS-MO (mobile originated) som sänds från telefonen. Ta emot SMS kan i stort sett alla GSM-telefoner. Sända SMS kan nästan alla nya GSM-telefoner. Det som krävs är att man programmerat in telefonnumret till sin operatörs meddelandecentral (SMSC). Om telefonen är avstängd kan ju inte meddelandet levereras. Då ligger meddelandet kvar i systemet i några dagar (olika i olika nät) och sänds ut när telefonen senare slås på. Den som sänder meddelandet får egentligen ingen bekräftelse på att meddelandet tagits emot. Man betalar då alltid för meddelandet oavsett om det kommit fram eller ej.

Extra SMS-tjänster.

De flesta operatörer erbjuder sina kunder att hämta hem information till den egna GSM-telefonen med hjälp av SMS. Man skickar då ett speciellt meddelande till ett förutbestämt nummer. Man får då efter en liten stund tillbaka ett SMS som innehåller den information man begärt. Det kan vara t ex börsnoteringar, väder, tåg- eller flygtider, valutakurser, sportresultat och mycket annat.

Fyra sätt att sända SMS.

1. Ring en manuell tjänst och tala om vad du vill sända och till vem.
2. Ring en automatisk tjänst och välj mellan ett antal förutbestämda texter.
3. Använd din GSM-telefon med sändmöjligheter och skriv in ett SMS och sänd iväg.
4. Använd en dator med modem och ett speciellt SMS-program.
  

Kvittens på lyckad överföring.

Operatörer erbjuder också att man kan, som avsändare från sin mobiltelefon, få en bekräftelse på att SMSet kommit fram till mottagaren. Med Comviq lägger man bara till IQ# före sin text som man skickar. Med Telia ar det något liknande förfarande. Man inleder texten med *kv# istället. Med Europolitan inleder man texten med ##.

I utlandet.

Att sända och ta emot SMS i andra länder fungerar oftast alldeles utmärkt. Det kan dock hända att man kan bli tvungen att ändra det inprogrammerade numret till meddelandecentralen (SMSC). Normalt sett ska man alltid använda sin egen operatörs SMSC. Den egna operatören måste dessutom naturligtvis ha ett roaming-avtal (samkörningsavtal). Trots att det inte borde gå i vissa nät, kan man alltså gå runt detta genom att använda sig av ytterligare en annan operatörs SMSC.

Ett praktisk exempel: en Teliakund befann sig i Slovenien i Mobitel-nätet. Samtrafiken var inte färdig. Det gick alltså inte att sända ett SMS. Då la kunden in Comviqs SMSC-nummer istället. Detta borde normal sett inte fungerat, men.....

Ett exempel till: en Comviqkund befann sig i Litauen i Bite-nätet. Det gick inte att sända SMS. Kunden la då in Satelindos (Indonesien) SMSC-nummer. Det gick alldeles utmärkt.