Telia Refill
Förbetalt GSM SIM-kort för GSM 900, GSM 1800 eller GSM 900/1800 dual-band
Refill är Telias bidrag i den ständigt ökande skaran av förbetalda GSM SIM-kort. Denna typ av kort har blivit mycket populära i alla GSM-länder. 

Refill har ingen bunden abonnemangstid, inga månadsavgifter eller andra fasta avgifter. Man köper samtalscheckar vars värde sedan laddas in på kortets saldo. Kortet är giltigt i ett år efter det tagits i bruk eller fyllts på. 

Tre veckor innan tiden löper ut påminns man, före varje samtal kopplas upp, om att det är dags att fylla på kortet så att det inte slutar fungera. 

När man har mindre än 25:- uppmanas man, med ett röstmeddelande, att fylla på kortet igen. Aktuellt saldo kan man få genom att ringa kortnumret 454 eller från annat nät 020-411000 

Man aktiverar kortet genom att; 

1. sätta in kortet i lämplig telefon,
2. skrapa fram koden på en samtalscheck,
3. ring upp 454 och knappa in koden från en samtalscheck.
4. Klart för att användas.


Refill kan numera användas i främmande nät efter kreditprövning och tecknande av kontrakt. Det går alltid att ringa till utlandet.

Tjänster som ingår; 

1. Telefonsvarare, (om man registrerar sig)
2. Nummervisning till juli 2000 (om man registrerar sig)
3. Sända och ta emot SMS


Tider och priser: 

6:-/min på helgfria vardagar 8.00-18.00
0:80/min på vardagar övrig tid, veckohelger och "röda dagar" till Telias alla nät
2:-/min på vardagar övrig tid, veckohelger och "röda dagar" till övriga nät
DESSUTOM kostar det 40 öre/samtal i en "öppningsavgift".
Att sända SMS kostar 1.50 per styck.
Samtalscheckar finns för 100:- 250:- eller 500:-. Man kan också fylla på kortet med hjälp av kreditkort eller en postgiroinbetalning.
Startpaketet kostar 350:-


Om man så vill kan man få sitt Refill-nummer i telefonkatalogen

Telias Refill är det dyraste förbetalda GSM-kortet i Sverige och också det med minst finnesser. Telia har den absolut bästa täckningen i mellersta och norra Sverige.