Mobil-nummer
svensk nummerplan
nummerportabiliteten gör denna lista mindre exakt
Alla tips om tillägg och ändringar är mycket välkomna.
Skicka email till oss.
0700 
070 100 - 109 
070 110 - 159 
070 160 - 169 
070 170 - 179 
070 180 - 199 
0702 
0703 
0704 
0705 
0706 
0707 
0708 
0709 
Reserverad för framtida bruk
Telenordia Personliga Nummertjänster
Telia Personliga Nummertjänster
Mobiltelefoni, Digitalt
Sense Mobiltelefoni, Digitalt
Tele1mobil Mobiltelefoni, Digitalt
Telia Mobiltelefoni, Digitalt
Telia Mobiltelefoni, Digitalt
Comviq GSM Mobiltelefoni, Digitalt
Telia Mobile Mobiltelefoni, Digitalt
Telia Mobile Mobiltelefoni, Digitalt
Comviq GSM Mobiltelefoni, Digitalt
Europolitan Mobiltelefoni, Digitalt
Europolitan Mobiltelefoni, Digitalt 
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
Telia Mobiltelefoni, Digitalt
Reserverad
Reserverad
Europolitan Mobiltelefoni, Digitalt
Reserverad
Reserverad
Comviq GSM Mobiltelefoni, Digitalt
Reserverad
Reserverad
Comviq GSM Mobiltelefoni, Digitalt