Motorolas menyer
Odokumenterade genvägar i menyerna
i bland annat
6200, Flare, d460, d470, 8200, 8400, 8600, 8700, 8800, 8900
cd920, cd930, v3688
Tryck först på "MENU" knappen, sedan på siffrorna till vänster om funktionen i snabb följd
.
11
Statusöversikt
33
Enkel periodton
46
Totalt för all samtal
13
Tillgängliga nät
34
Ställ in visning
47
Totalmätare
14
Prioriterade nät
35
Visa samtalsmätare
51
Ändra låskod
21
Signal eller vibration
36
Visa samtalskostnader
52
Generell återställning
22
Välj knappsatstoner
37
Samtalskostnader
53
Generell rensning
25
Kräver PIN-kod
38
Återställ alla mätare
54
Ny säkerhetskod
26
Språkval
43
Återställ alla mätare
55
Automatiskt lås
32
Upprepad periodton
45
Visa sista samtal
63
Batterisparläge