Koder att användas till GSM mobiltelefoner

 
 
Förklaring av vissa tecken
*
aktivera
**
lägga in och aktivera
*#
kolla status
#
ta bort
##
ta bort och deaktivera

Koderna används genom t ex skriva ##002# därefter trycka på tangenten motsvarande "Sänd". Det finns dock någon enstaka koder där inte "Sänd" ska tryckas. Dessa koder är lokala i telefonen och använder sig alltså inte alls av nätets funktioner.

Alla koder fungerar inte i alla nät. Det beror på hur mycket operatören har lagt in i sin programvara.

Om ett telefonnummer ska anges, ta då för vana att skriva in hela internationella numret t ex +467074000005. Detta fungerar då alltid, oavsett i vilket nät man befinner sig.

Koderna är indelade i olika kategorier:
Säkerhet
Samtalsspärrar
Vidarekoppling/Medflyttning
Nummerpresentation
GSM-nätets tjänstkoder

 
 

.

Säkerhet
Kommandosträng
Beskrivning av kommandot
**03*GammalKod*NyKod*NyKod#
Byt kod för samtalsspärr
**03*330*GammalKod*NyKod*NyKod#
Byt kod för samtalsspärr
**04*GammalPIN*NyPIN*nyPIN#
Byt PIN-kod
**042*GammalPIN2*NyPIN2*nyPIN2#
Byt PIN2-kod
**05*PUK*NyPIN*NyPIN#
Lås upp PIN-kod
**052*PUK2*NyPIN2*NyPIN2#
Lås upp PIN2-kod
*#06#
Visa IMEI-nummer

Åter upp

.

Samtalsspärrar
Kommandosträng
Beskrivning av kommandot
**33*kod#
Aktivera spärr för utgående(för kod se "Säkerhet")
#33*kod#
Deaktivera spärr för utgående samtal
*#33#
Kolla status för spärr för utgående samtal
**330*kod#
Aktivera spärr för alla samtal
#330*kod#
Deaktivera spärr för alla samtal
*#330*kod#
Kolla status för spärr för alla samtal
**331*kod#
Aktivera spärr för utgående internationella samtal
#331*kod#
Deaktivera spärr för utgående internationella samtal
*#331*kod#
Kolla status för spärr för utgående internationella
**332*kod#
Aktivera spärr för utgående internationella, utom till hemlandet
#332*kod#
Deaktivera spärr för utgående internationella, utom till hemlandet
*#332*kod#
Kolla status för spärr för utgående internationella, utom till hemlandet
**333*kod#
Aktivera spärr för utgående samtal
#333*kod#
Deaktivera spärr för utgående samtal
*#333#
Kolla status för spärr för utgående samtal
**35*kod#
Aktivera spärr för alla inkommande samtal
#35*kod#
Deaktivera spärr för alla inkommande samtal
*#35#
Kolla status för spärr för alla inkommande samtal
**351*kod#
Aktivera spärr för inkommande samtal vid roaming
#351*kod#
Deaktivera spärr för inkommande samtal vid roaming
*#351#
Kolla status för spärr för inkommande samtal vid roaming
**353*kod#
Aktivera spärr för alla inkommande samtal
#353*kod#
Deaktivera spärr för alla inkommande samtal
*#353#
Kolla status för spärr för alla inkommande samtal

Åter upp

.

Vidarekoppling/Medflyttning
Kommandosträng
Beskrivning av kommandot
##002#
Ta bort alla vidarekopplingar
**004*TeleNummer#
Sätt alla inställda vidarekopplingar till TeleNummer
##004#
Ta bort alla inställda vidarekopplingar
**21*TeleNummer#
Lägg in och aktivera ovillkorlig vidarekoppling till TeleNummer
*21#
Aktivera ovillkorlig vidarekoppling
#21#
Deaktivera ovillkorlig vidarekoppling
##21#
Ta bort ovillkorlig vidarekoppling
*#21#
Kolla status på ovillkorlig vidarekoppling
**61*TeleNummer#
Lägg in och aktivera vidarekoppling till TeleNummer vid ej svar
*61#
Aktivera vidarekoppling vid ej svar
#61#
Deaktivera vidarekoppling vid ej svar
##61#
Ta bort vidarekoppling vid ej svar
*#61#
Kolla status på vidarekoppling till TeleNummer vid ej svar
**62*TeleNummer#
Lägg in och aktivera vidarekoppling till TeleNummer vid kan ej nås
*62#
Aktivera vidarekoppling vid kan ej nås
#62#
Deaktivera vidarekoppling vid kan ej nås
##62#
Ta bort vidarekoppling vid kan ej nås
*#62#
Kolla status på vidarekoppling vid kan ej nås
**67*TeleNummer#
Lägg in och aktivera vidarekoppling till TeleNummer vid upptaget
*67#
Aktivera vidarekoppling vid upptaget
#67#
Deaktivera vidarekoppling vid upptaget
##67#
Ta bort vidarekoppling vid upptaget
*#67#
Kolla status på vidarekoppling vid upptaget
**Funktion**Sekunder#
Fördröjningen vid vidarekopplingen kan ändras till 5-30 sek

Åter upp

.
Samtal väntar
Kommandosträng
Beskrivning av kommandot
*43#
Aktivera samtal väntar
#43#
Deaktivera samtal väntar
*#43#
Kolla status på samtal väntar

Åter upp

.
Nummerpresentation
Nedanstående fungerar endast om operatören har följande funktioner aktiverade:
CLIP=mottagaren ser uppringarens nummer (funktion hos mottagaren)
CLIR=mottagaren ser ej uppringarens nummer (funktion hos uppringaren)
COLP=uppringaren ser mottagarens riktiga nummer (funktion hos uppringaren)
COLR=uppringaren ser ej mottagarens riktiga nummer (funktion hos mottagaren)
Kommandosträng
Beskrivning av kommandot
*30#TeleNummer
Aktivera CLIP
#30#TeleNummer
Deaktivera CLIP
*#30#
Kolla status på CLIP
*31#TeleNummer
Aktivera CLIR för detta samtal
#31#TeleNummer
Deaktivera CLIR för detta samtal
*#31#
Kolla status på CLIR
*76#
Aktivera COLP
#76#
Deaktivera COLP
*#76#
Kolla status på COLP
*77#
Aktivera COLR
#77#
Deaktivera COLR
*#77#
Kolla status på COLR

Åter upp

.
GSM-nätets tjänstkoder
Obs! endast 11, 13 och 25 fungerar idag. Kanske senare kommer man att kunna använda alla
dessa koder för att styra varje enskild funktion i ovanstående tabeller genom att sätta in
tjänstkoden före det sista # i ovanstående funktioner. Om man t ex vill styra över alla
datasamtal till ett annat nummer ger man kommandot **21*TeleNummer*12#
.
Telefonrelaterade
Tjänstkod
Beskrivning av koden
10
Alla typer av telefontjänster
11
Samtalstjänster
12
Datatjänster
13
Fax
14
Datex-J
15
Teletex
16
SMS
18
Alla datatjänster utom SMS
19
Alla telefontjänster utom SMS
.
Operatörstjänster
Tjänstkod
Beskrivning av koden
20
Alla tjänster
21
Alla asynkrona tjänster
22
Alla synkrona tjänster
23
3.1kHz-tjänster
24
Synkrona Point-to-Point-anslutningar
25
Asynkrona Point-to-Point-anslutningar
26
Datapacket-sändningar
27
Tjänster med PAD-delning
29
Digitalanslutning med 12 kbps
Åter upp