Europolitan Easy Kontant
Förbetalt GSM-kort utan abonnemang

 
 


För 350kr kan man nu köpa Vodafones senaste tillskott på GSM-marknaden. Av dessa pengar är 250kr att ringa för (+100kr). Kortet är vid köp redan aktivt. Det är alltså bara att stoppa i och ringa. När de första 250kr sedan är slut kan man köpa ett värdebevis, "påfyllning", som kostar 150kr eller 500kr.

Kortet har alla Vodafones standardtjänster (t ex vidarekoppling, väntkoppling), dessutom ingår EuroVoice (telesvarare) och nummerpresentation utan extra kostnad. Sedan slutet av maj 1999 kam man såväl sända som ta emot textmeddelanden, s k SMS.

Samtalsavgifterna är; högtaxa vardagar 7-19 6:-/min, övrig tid 0.80/min (till fasta och egna nätet, 2:- till Telia Mobitel och Comviq). Samtal till utlandet är också möjliga. Att ringa kundtjänst (öppet 00-24) på kortnummer 221 är gratis. Det vanliga numret till kundtjänst 020-222222 är blockerat från Easy-korten. Man kan då använda 020-222221 istället. Att sända ett SMS kostar 1.30.

Roaming är endast möjlig efter kreditkontroll (endast svenska medborgare och svenska företag).

Europolitan Easy Kontant har debitering i 3-sekundersintervaller.

SIM-kortet är ett fas 2 kort, men man kan inte få reda på PIN2 och PUK2, så en del fas 2 funktioner går inte att använda, trots att din telefon kanske stöder det.

Kortet är giltigt i 12 månader utan återuppladdning (påfyllning) av kortet.

Om man registrerar sig får man tillgång till telesvarare. Dessutom får man ett värdebevis (värt 100kr) att ladda upp kortet med.